Ungkulturdagarna

Front page
Festival program overview

Syfte: Att via www.ungkulturdagarna.se nå ut till unga människor inför ungkulturdagarna 2009

Mål: Att ta fram en specifikation för, utveckla och formge en webbplats för det årliga evenemanget Ungkulturdagarna på uppdrag av Riksteatern. Webbplatsen ska med ett enkelt gränssnitt kunna uppdateras och fungera som en informations- och marknadsföringskanal.

Utförande: Uppdraget utfördes som en webbplats byggd i Drupal CMS.

Resultat: Webbplatsen utfördes enligt specifikationerna. Via webbplatsen kan beökarna se programmet, boka plats i workshops och kommunicera med varandra. Redaktörer kan överblicka anmälningar, få ut fakturainformation, se vilka som behöver teckenspråkstolk m.m.

Omfattning: ca 80 timmar, uppdraget genomfört på delvis idéell basis med en budget på ca 35.000 kr.

Genomförandetidpunkt: januari-mars 2009.

Media: 
Media: 
Fields: 
Fields: 
Fields: 
Fields: 
Client: 
Release date: 
Feb 2009